Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα του μητρώου μελετητών


Ημερομηνία : Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 ,
Η υπηρεσία προσφέρεται σαν "Software as a service" (SaaS). Σκοπός της εφαρμογής είναι η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων και η κεντρική διάθεση των προσκλήσεων για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.