Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα του μητρώου μελετητών


Ημερομηνία : Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 ,
Η υπηρεσία προσφέρεται σαν "Software as a service" (SaaS). Σκοπός της εφαρμογής είναι η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων και η κεντρική διάθεση των προσκλήσεων για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.